Chúc Mừng Bạn!

Tôi đã nhận được thông tin trả lời từ bạn. Đây là những gì cần làm tiếp theo...

STEP #1: Hãy xem video này, đây chính là lý do vì sao tôi rất  ĐAM MÊ việc giúp đỡ bạn truyền tải thông điệp của mình đến với nhiều người

Bước 1: Chúng tôi sẽ dựa trên phần trả lời của bạn để xem xét trong vòng từ 24 - 48h để duyệt hồ sơ.

Bước 2: Ngay khi hồ sơ được duyệt, chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn để sắp xếp một buổi họp trực tiếp thông qua công cụ Zoom.

Bước 3:  

STEP #2Chọn thời gian để trao Tôi và Bạn cùng trao đổi

Copyright by phuocloc.net

>