Thông tin của bạn đã được đăng ký

Hãy làm theo các bước bên dưới!

01
Kiểm tra hộp thư đến

Đi đến hộp thư và kiểm tra email xác nhận vừa được gởi đến bạn

02
Mở và bấm xác nhận email

Tìm đến email "Xác nhận thông tin" từ Phuoc Lộc

03
Bấm vào đường link xác nhận

Hãy bấm vào link xác nhận để các email sau sẽ được gởi đến bạn không bị đưa vào hộp thư spam.

>