Sai lầm #2: Không biết được trạng thái khách hàng

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>