What is it that you’re hoping to accomplish in landscaping your property line? Once you answer that over-arching question, many of the details will fall into place (with a little aid from the ideas I present here). As you’ll see from reading the information below, deciding on how to landscape a boundary largely comes down to sifting through your various options.

Ngày thứ 25: Gợi ý nhiệm màu

Bài thực hành:

 1. Hãy viết ra 10 điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc cho biết lý do bạn biết ơn với điều hạnh phúc đó. Sau đó đọc lại từng điều, cảm nhận lòng biết ơn và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đến từng điều đó.
 2. Hãy quan sát một cách sáng suốt, hôm nay bạn hãy tìm ra 7 gợi ý nhiệm màu mà vũ trụ đã gởi tín hiệu đến bạn.

Ví dụ: bạn thấy chiếc xe mà bạn đang mong muốn bạn hãy nói “Cảm ơn vì tôi đã sở hữu chiếc xe đó”

3. Khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ cảm ơn đến điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay của bạn.

Ngày thứ 26: Biến sai lầm thành hạnh phúc

Bài thực hành:

 1. Hãy viết ra 10 điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc cho biết lý do bạn biết ơn với điều hạnh phúc đó. Sau đó đọc lại từng điều, cảm nhận lòng biết ơn và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đến từng điều đó.
 2. Bạn hãy nhớ lại những lỗi lầm mà trong cuộc sống trước đây bạn từng phạm phải, hãy chọn ra một lỗi lầm mà bạn nhớ nhất. 
 3. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi:
 • Tôi đã học được điều gì từ sai lầm này?
 • Lỗi lầm này đã mang đến cho tôi điều tốt đẹp gì?

4. Hãy tìm ra mười điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc mà nhờ có sai lầm đó bạn mới có được và bạn biết ơn về những điều đó.

5. Khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ cảm ơn đến điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay của bạn.

Ngày thứ 27: Tấm gương nhiệm màu

Bài thực hành:

 1. Hãy viết ra 10 điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc cho biết lý do bạn biết ơn với điều hạnh phúc đó. Sau đó đọc lại từng điều, cảm nhận lòng biết ơn và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đến từng điều đó.
 2. Bất cứ khi nào bạn đứng trước gương hãy nói từ cảm ơn từ tận đáy lòng của bạn đối với người trong gương. Bạn hãy thật sự cảm nhận lòng biết ơn đó hơn tất cả những gì trước đây bạn từng làm.
 3. Nếu bạn cảm thấy đủ tự tin và thoải mái khi nhìn vào gương hãy nói biết ơn đến ba điều về chính bản thân mình.
 4. Khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ cảm ơn đến điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay của bạn.

Ngày thứ 28: Nghiệm lại phép màu

Bài thực hành:

 1. Hãy viết ra 10 điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc cho biết lý do bạn biết ơn với điều hạnh phúc đó. Sau đó đọc lại từng điều, cảm nhận lòng biết ơn và nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đến từng điều đó.
 2. Hãy nhớ lại những điều hạnh phúc mà bạn đã được cảm nhận của ngày hôm qua sau đó viết những điều đó ra. Bạn hãy lướt từ từ để nhớ lại toàn bộ những sự kiện của ngày hôm qua đã làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc. Ngay khi nhớ lại bạn hãy nói cảm ơn sự việc đó bên trong tâm trí của bạn.
 3. Kế từ hôm nay bạn bất cứ khi nào có thể bạn hãy nghiệm lại những điều hạnh phúc của ngày hôm trước bằng cách viết ra, nói ra hoặc đơn giản nhớ lại trong đầu. Bạn có thể nhớ  danh sách sự kiện hoặc chi tiết sự kiện đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.
 4. Khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trên tay và nói từ cảm ơn đến điều tốt đẹp nhất đã diễn ra trong ngày hôm nay của bạn.

Bài viết liên quan:

>