Làm Thế Nào Để Lập Bản Kế Hoạch Kinh Doanh Với Những Mục Tiêu Rõ Ràng, Định Hướng Công Việc Mà Không Cần Phải Là Một Chuyên Gia!

Tôi đang dần hoàn thiện một giải pháp giúp bạn biết cách từ một ý tưởng, dự định có thể lên cho mình được một bản KẾ HOẠCH chi tiết bao gồm các con số MỤC TIÊU cụ thể của từng bước, các SẢN PHẨM cần phải có, các CHIẾN LƯỢC cần được chuẩn bị để có thể triển khai đo lường và đánh giá, đặt ra chỉ tiêu cho từng công đoạn. 

Bạn hãy giúp tôi bằng cách trả lời bản KHẢO SÁT ngắn dưới đây để tôi có thể hiểu được những MONG MUỐN và VẤN ĐỀ của bạn đang gặp phải khi lập KẾ HOẠCH là gì, từ đó sớm hoàn thiện giải pháp và đưa đến cho bạn.

Copyright by phuocloc.net

>