Active Marketing

Đặng Phước Lộc Active Marketing

1. Active Marketing là gì?

ACTIVE MARKETING là giải pháp CHỦ ĐỘNG thu hút những khách hàng tiềm năng mục tiêu ở bên ngoài về với thị trường, lĩnh vực riêng của mình, từ đó từng bước chủ động tương tác, chia sẻ trao giá trị, xây dựng dựng mối quan hệ tốt đẹp và âm thầm làm chủ thị trường đó.

2. Quy trình thực hiện Active Marketing diễn ra như thế nào?

Toàn bộ quá trình triển khai hoạt động Active Marketing trải qua bao gồm 5 bước:

 • Bước #1: Tạo dựng thị trường riêng cho sản phẩm hoặc lĩnh vực của mình
 • Bước #2: Kết nối và xây dựng mối quan hệ với thị trường
 • Bước #3: Giới thiệu trình bày giải pháp 
 • Bước #4: Chuyển giao - Chăm sóc
 • Bước #5: Giới thiệu và lan tỏa
 • Đặng Phước Lộc - Active Marketing Frame work

  3. Tại sao cần phải thực hiện Active Marketing?

  Đây chính là cách thức marketing nhanh nhất, hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất mà bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng nên thực hiện để không còn phụ thuộc vào những gì diễn ra ở bên ngoài.

  >