Nên Tạo Nội Dung Với Mục Tiêu Có NHIỀU VIEW Hay Nhiều CHUYỂN ĐỔI?

Tôi thấy mọi người thường tranh luận với nhau rằng, khi đăng quảng cáo hay làm nội dung chia sẻ trên các nền tảng Mạng Xã Hội thì mục tiêu quan trọng là LƯỢT XEM – VIEW hay là CHUYỂN ĐỔI – CONVERSION?

Mỗi người một quan điểm và ai cũng cho rằng mình là đúng, đôi khi không có hồi kết.

Thật ra ai cũng có một phần đúng và một phần sai. Bởi vì,

  • Nếu nói rằng Marketing là phải bán được hàng ngay, thì đương nhiên mục tiêu CHUYỂN ĐỔI – CONVERSION ưu tiên hàng đầu.
  • Nhưng để chuyển đổi được người lạ thành một người mua hàng thì điều QUAN TRỌNG đó là họ cần phải biết đến được tên thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ cung cấp là gì đã. Và mục tiêu lúc này phải là LƯỢT XEM – VIEW.

Do đó, đừng tranh luận đúng sai về việc làm nội dung với MỤC TIÊU gì mới là chính xác. Mà điều quan trọng đó là bạn cần phải có một chiến lược tổng thể.

Bên trong đó có mô tả được HÀNH TRÌNH để chuyển một NGƯỜI LẠ trở thành một NGƯỜI MUA HÀNG là như thế nào.

Từ đó, bạn sẽ biết:

  • Ở giai đoạn nào thì tạo nội dung với mục tiêu là LƯỢT XEM (VIEW)
  • Giai đoạn nào thì tạo nội dung với mục tiêu là lượt CHUYỂN ĐỔI (CONVERSION).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>